2007-09: White Mountain

IMG_0711.JPG nikon_aug07 045 nikon_aug07 046
nikon_aug07 048 nikon_aug07 049 IMG_0712.JPG
IMG_0714.JPG nikon_aug07 055 IMG_0719.JPG
nikon_aug07 058 nikon_aug07 059 nikon_aug07 062
nikon_aug07 063 IMG_0722.JPG IMG_0726.JPG
IMG_0727.JPG IMG_0728.JPG IMG_0730.JPG
IMG_0731.JPG IMG_0732.JPG